Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Faiz oranlarının belirleyicileri: türkiye için ampirik bir analiz

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE, İktisat ABD2
Görüntülenme :
816
DOI :
Özet Türkçe :

Faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin Klasiklerden günümüze iktisat okulları çeşitli açıklamalar getirmiştir. Günümüzde faiz oranlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar bu iktisat okullarının varsayımları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu çalışmada da Türkiye'de faiz oranları üzerinde etkili olduğu düşünülen makroekonomik faktörler araştırılmaktadır. Bu amaçla başlangıçta öncelikle çeşitli iktisat okullarında faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin teorik açıklamalara yer verilmekte ardından Türkiye için ampirik bir analiz yapılmaktadır. Ampirik çalışmada reel para arzı, kamu iç borç stoku, fiyatlar genel düzeyi, reel döviz kuru ve LIBOR oranlarının Türkiye'de faiz oranları üzerindeki etkileri 2004:1-2010:2 dönemi için araştırılmaktadır. Bu amaçla yapılan ADF Birim Kök Testi ve Johansen Eşbütünleşme Testi sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde Türkiye'de iç borç stoku, LIBOR oranı, döviz kurları ile faiz oranları arasında pozitif ve anlamlı, para arzı ile faiz oranları arasında negatif ve anlamlı, fiyatlar genel düzeyi ile faiz oranları arasında ise negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ancak iktisadi olarak tartışmalı uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Since Classicals different schools of economic thought posited different determinants of interest rates. In this study, macroeconomic factors which affect interest rates in Turkey are investigated. To this purpose, after presenting theoretical approaches of various schools of economic thought, we made an empirical analysis in which the effects of real money supply, the volume of domestic government debt, price level, real exchange rate and LIBOR on interest rates in Turkey were examined using the data covering the period from 2004:1 to 2010:2. In the analysis, ADF Unit root test an cointegration test were used, and it was shown that there was a positive long-run relationship between interest rates and domestic government debt, LIBOR and exchange rates; that there was a negative long-run relationship between the interest rates and money supply; and that there was a negative statistically significant but economically disputable long-run relationship between the interest rates and the general price level at a 5% significance level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :