Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycan’da yerel yönetimlerin gelişimi: merkezi yönetim - yerel yönetim ilişkileri ve bakü kentinin statüsü hakkında bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, İktisad Fakültesi, İşletme Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
1034
DOI :
Özet Türkçe :

Azerbaycan üniter ve merkezi bir devlet yönetim sistemine sahiptir. Ülkede yerel hizmetler hem “yerel icra hâkimiyeti” organları (valilikler ve kaymakamlıklar), hem de belediyeler tarafından yerine getirilmektedir. Azerbaycan Anayasa'nın 142. Maddesinde “yerel yönetimi belediyeler gerçekleştirir” denmektedir. Azarbeycan’da belediye yönetimleri doğrudan halk tarafından seçilmektedir, ancak belediyelere çok az yetki verilmiş ve onların bir kısmı fonksiyonsuz durumdadır. Aynı zamanda yerel yönetim kurumlarına verilmiş olan bir takım işlevleri çeşitli devlet kumları sahiplenmiştir. Yani ülkede esas yönetimi Cumhurbaşkanı'nın göreve atadığı “icra hâkimiyeti başkanları” (vali ve kaymakamlar) gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmada, Azerbaycan'da belediyelerin örgütlenmesi, yetkileri ve faaliyetlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar incelenmekte ve kaynakları daha verimli kullanarak, daha fazla ve daha kaliteli hizmet üretmesinin yolları araştırılmaktadır. Aynı zamanda icra hâkimiyeti organlarının yetkilerinin bir kısmının belediyelere verilmesi konusu üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

Azerbaijan has a unitary and centralized administration system. A local service in the country is carried out by both "local executive dominance" and municipalities. According to the 142th Article of Azerbaijan Constitution, municipalities perform local services. In Azerbaycan municipalities are directly elected by the people however, municipalities have very limited right to provide local services and some of the municipalities are dysfunctional. At the same time some local agents of centeral government have seized rights of local governments. In other words, administration is realized by heads of the local executors (governors or district governors) appointed by the President. In this we evaluated organization, rights, status and problems of municipalities in Azerbaijan are researched and suggested some the ways of using limited resources more efficiently for local governmet to produce and serve high-quality services. At the same time, we discused delegation of some powers of central governmet to local governmet.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :