Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akdeniz bölgesi yükseköğretim kurumları stratejik planlarının dpt modeline göre kıyaslanması

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
755
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Akdeniz Bölgesinde bulunan 8 devlet üniversitesinin hazırlamış olduğu ve internet sitelerinde yayımlanan stratejik planlarının karşılaştırmalı incelemesini kapsamaktadır. Çalışmanın amacı, bilimsel bilginin ve planlı hareket etmenin temel unsurlar olduğu üniversitelerde hazırlanan stratejik planların mevzuata uygunluğunu tespit etmektir. Bu araştırma nitel araştırma deseninde tasarlanmış olup karşılaştırma sürecinde Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) kamu kurumları için hazırlamış olduğu "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu" referans alınmıştır. Çalışmada, Üniversite Stratejik planlarının, hazırlık çalışmaları, durum analizi, geleceğe bakış, maliyetlendirme, izleme ve değerlendirme kriterleri temel alınarak kılavuz ile uygunluğu araştırılmıştır. Stratejik planlamanın yükseköğretimde planlama sistemine yerleştirme sürecinin incelendiği çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma bulguları göstermektedir ki; Akdeniz Bölgesinde bulunan yükseköğretim kurumlarının stratejik planlarının DPT'nin öngörmüş olduğu süreçte; hazırlık çalışmaları, durum analizi, geleceğe bakış alanlarında eksik ve düzeltilmesi gereken noktaların olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda seçilen üniversitelerdeki stratejik planların yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study covers the comparative investigation of strategic planning prepared by and published in the web pages of 8 public universities in Mediterranean Region. The study was designed as qualitative research design. The aim of the study is to search the appropriateness of the strategic plans to the legislation which are developed in the universities where the scientific knowledge and planned action are the main elements. In the process of comparison, "Strategic Planning Guideline for Public Administration" developed by State Planning Agency was followed. The appropriateness of university strategic plans to the guideline were researched based on Preparation studies, Case Studies, View of the Future, Costing, Follow-up and Evaluation criteria. Document analysis technique was used in the study which examined to place strategic planning in the planning process of higher education. The results of the study indicated that strategic plans of higher education institutions in Mediterranean Region had insufficiencies and needed to be re-organized in terms the criteria of "preparation studies, case studies and view of the future" posed by State Planning Agency. This study refers that strategic plans in the selected universities should be re-considered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :