Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizmde bölgesel planlama ve sürdürülebilirlik: altınoluk örneği

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Kaynakların korunarak gelecek kuşakların da kullanımına olanak sağlanmasını amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının turizme uyarlanması sırasında, turizmde planlama çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Planlama kavramı, birçok alan gibi turizmin de gelişimi için son derece gereklidir. Turizm planlaması bölgeler içi, ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel ölçeklerde uygulanmaktadır. Araştırmanın temel amacı, Altınoluk bölgesinin genel ve turistik özellikleri ve bölgenin gelişim sürecini ortaya koyarak, bölgenin mevcut durumunun tespit edilmesi ve bu bilgiler ışığında, bölgede sürdürülebilirlik kapsamında turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğinin ortaya konulmasıdır. Araştırmada, Antınoluk’u ziyaret eden yerli ziyaretçilerle yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Anket uygulaması ile elde edilen verilerin analizinde, bölgenin turistik kaynakların değerlendirilmesi konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The concept of sustainability means maintaining the resources not only for this generation but also for the future generation. Concerning to this, a new concept which is called tourism planning is becoming important. Planning is so necessary for tourism as the other sectors. Tourism planning is applied in five scales that are inside the region, national, regional, local and sectoral planning. It seems impossible to improve tourism goods, services, products and regions without a proper planning. The fundamental aim of this study is to determine not only the existing state of the region according to general and touristic characteristics of Altınoluk region and its improvement process but also what can be done to improve tourism in the extent of sustainability in the light of the data mentioned at the beginning. A conclusion of this study, genereal and touristic caharacteristics of the region should determine carefully and there must be a cooperation and cohesion between local government, regional community and tourists. Also, there is a necessity to make an effort for evaluating of touristic resources of the region.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :