Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişilik ile kariyer seçimi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
889
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Kırıkkale de özel sektörde yer alan avukat, öğretmen, doktor, muhasebeci ve sigortacıların kişilikleriyle kariyer seçimleri arasındaki ilişki beş faktör kişilik kuramı çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Bunun yanında çalışanların kişiliklerine göre kariyer seçimlerinin farklılık arz edip etmediği de çalışma kapsamında araştırılmıştır. Sonuçta kişilikle kariyer seçimi arasında anlamlı ilişkiler olduğu ve her bir kişiliğin kariyer seçiminde farklı boyuta önem verdiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

At this study, relationship between personality and career choice of private sector teachers, doctors, accountants and insurers in Kırıkkale is tried to be investigated under the framework of five factor personality theory. Moreover it is investigated that whether career choice represent diversity or not in terms of personality. Eventually it is seen that each personality gives importance to different career dimension and significant relationships between personality and career choice are seen.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :