Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı kültürel eğilimlere sahip aile işletmelerinin girişimcilik yoğunluğu çerçevesinde incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Ülke ekonomilerinde önemli bir ağırlığı ifade eden aile işletmeleri, diğer işletmelerden ailenin işletmeye şu veya bu düzeyde müdahalesi ile ayrılmaktadır. Bunun yanında, ailenin sahip olduğu kültürel değerlerin işletmenin girişimcilik faaliyetlerini etkilediği ifade edilmektedir (Hall, Melin ve Nordqvist, 2001; 194). Bu çalışma kapsamında ise, aile işletmelerinde dini, milliyetçilik ve kültürel açıklık eğilimlerinin, işletmenin girişimcilik sıklığı ve derecesini, başka bir ifadeyle girişimcilik yoğunluğunu etkilediği önerilmektedir. Bu çerçevede, yüksek dini, milliyetçilik ve kültürel açıklık seviyesine sahip aile işletmeleri, Morris ve Sexton (1996)’nın girişimcilik yoğunluğu eksenine teorik olarak yerleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Family business, that is a dominant form of organization in most cultures, is defined via some family participation in the business and that the family has control over the business strategic direction. It is stated that, family’s cultural values affect firms’ entrepreneurial activity (Hall, Melin, and Nordqvist, 2001; 194). In this study we propose that, cultural values have an impact on the entrepreneurial intensity (on both degree and frequency of entrepreneurship) of family businesses. In this respect, family businesses that have high religiousness, nationalism and cultural openness tendencies are placed into the Morris and Sexton’s (1996) five entrepreneurial intensity categories theoretically.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :