Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eskişehir’in kültürel miras varlıklarının korunmasında kamu kurumlarının rolü

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
858
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmayla, Eskişehir ilindeki kültürel miras varlıklarının korunmasında Belediyeler ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun üstlendiği rolün, günümüze kadar koruma altına aldıkları alanların ve gelecekte bu konuda kısa, orta ve uzun vadede yapmayı planladıkları çalışmaların araştırılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel Araştırma Yaklaşımı kullanılan bu araştırmada veriler, yapılandırılmamış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Her biri 25-30 dakika süren görüşmelerde, ilgili kamu kurumlarından dört uzman ile 2012 Mayıs ayı içerisinde görüşülmüştür. Toplanan veriler, temel düzeyde betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular ışığında; yasalardaki boşluklar ve görev tanımlarının tam olarak yapılmamasından dolayı kültürel miras varlıklarının tespiti, onarımı ve korunması konusunda kurumlar arasında çıkan anlaşmazlıkların önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği tespit edilmiştir. Birimlerde görev yapan uzmanların daha iyi şartlarda işlerini yürütmeleri ve varlık tespiti, onarımı ve korunması konularında daha geniş kapsamlı çalışmalar yapabilmeleri için maddi sıkıntılarının giderilmesi, gerekli maddi desteğin yasal güvence altına alınması gerektiği sonucuna da ulaşılmıştır. Her ilde bir Kültürel Miras il müdürlüğü kurulması ve bünyesinde en az bir sanat tarihçisi, bir arkeolog, bir şehir plancısı, bir restoratör mimar, bir inşaat mühendisi, bir çevre mühendisi, bir turizmci ve bir sosyolog bulunmasının, çalışmaların daha sağlıklı yürümesini sağlayacağı önerisinde de bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to research and evaluate the role which municipalities and Cultural Heritage Preservation Board play in the preservation of cultural heritage assets and the projects they are planning to carry out in the short, medium and long term as well as cultural assets they have preserved until now. In this study, qualitative research method was used and the data was gathered by applying unstructured interview technique. Interviews, every one of which lasts 25-30 minutes, were carried out with four experts from related state institutions in May 2012. The data gathered was analyzed by using basic descriptive analysis method. Upon completion of the study it was found that it is necessary to carry out legal regulations in order to prevent the disagreements among the institutions, about identification, renovation and preservation of cultural heritage assets, which arise from loopholes in the legal system and work-role ambiguity. It is concluded that it is necessary to eliminate their financial problems and to make legal guarantee regarding this financial support in order for the experts who work in related offices to run their work under better conditions to identify, renovate and preserve the assets in a broader sense, It is also suggested that there be a cultural heritage provincial directorate in every city where at least an art historian, archeologist, city planner, restorator architect, civil engineer, environmental engineer, tourism professional, and a sociologist should work in order to work efficiently.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :