Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E- ticarete ilişkin tüketicilerin risk algısının tutum ve niyetler üzerine etkisi: ordinal yapısal eşitlik modeli

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1, Yüzüncüyıl Üniversitesi2, Dokuz Eylül Üniversitesi3
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, e-ticarete ilişkin tüketicilerin niyetlerini belirleyen faktörler arasındaki ilişkiler ordinal değişkenli yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada e-anket kullanılarak elde edilen verilerin analizinde LISREL hazır yazılımı kullanılmıştır. Yapılan analiziler sonucunda araştırma modelinde yer alan bağımsız ve aracı değişkenlerin yeterli olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The relation between the factors, which determine the consumers’ intention about e-commerce, is tried to put forward by using Research Model via structural equation model with ordinal variable. By this aim LISREL packet program is used. At the end of the analysis, the independent and intermediary variables are found sufficient to explain the consumers’ intention about e-commerce.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler

şule

  • Türkiye'de e-ticaret ne durumdadır bununla ilgili bir makale paylaşmanızı arz ederim sayın hocalarım..
  • Yorum Yap
    • Adınız :
    • Güvenlik Kodu :
    • Yorum :