Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Destinasyonda imaj oluşturma süreci

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
724
DOI :
Özet Türkçe :

Destinasyon imajı ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda ortak bir imaj tanımı ortaya konulamamakla birlikte, destinasyon gelişimi ve pazarlama stratejileri için imajın vazgeçilmez bir faktör olduğu konusunda akademisyenlerin görüş birliği içerisinde olduğu görülmektedir. Destinasyon imajını inceleyen araştırmalarda ifade edilen temel nokta, imajın oluşmasında algıya, bilgiye ve etkinliğe dayalı değerlendirmelerin rol oynadığı yönündedir. Destinasyon imajı, tatil yeri seçimine karar verme aşamasında önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Derleme niteliğindeki bu çalışmada, öncelikle destinasyon ve destinasyon imajı kavramları üzerinde durulmuş, daha sonra da destinasyon imajı oluşturma süreci ve süreci etkileyen faktörler değerlendirilmiştir

Özet İngilizce :

Academics agree that image is necessary factor for destination improvement and marketing strategies although a common image desciption was not made in the academic papers about destination image. The common point shared by papers focusing on image of destination is that evaluations based on perception, knowledge and sufficency play role in the formulation of image. Image of destination is accepted as an important factor at the stage of decision making to choose destination for holiday. This study is a literature review and it focuses firstly on concepts of destination and destination image and then the process of creating destination image and the factors affecting process are evaluated. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :