Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çanakkale’nin engelli turizmine ilişkin durumunun belirlenmesine ve planlanmasına yönelik bir çalışma

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, engelli bireylerin turizme katılımı sürecinde, turizm faaliyetleri açısından oldukça önem taşıyan Çanakkale’deki destinasyonlarda var olan düzenlemelerin durum tespitini yapmak, bu konudaki planlama çalışmalarının önemini vurgulamak ve engellilerin Çanakkale ilindeki seyahat imkânını artırmak için önerilerde bulunmaktır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak, nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Toplamda otuz tane otelde, beş adet çekim merkezinde yetkililerle yüz yüze görüşme ve gözlem yapılmıştır. Görüşmelere ilaveten de sekiz adet çekim merkezinde yalnızca gözlem yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Çanakkale ilinin, engelli turizmi için yeterli altyapı ve üstyapı düzenlemelerine sahip olmadığı görülmüştür. Ancak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda inşa edilen Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde, her alanda engelli bireylere yönelik hizmet verebilecek düzenlemelere yer verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu merkezin diğer merkezler için de örnek oluşturabileceği görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the level of services for disabled people and to make some proposals to improve their trips in Canakkale. interview and observation techniques were used to obtain data. In this study face to face interviews and observations were made at thirty hotels and on five visitor sites. In addition to the interviews and observation, only observations were made on eight atraction at Gallipoli Historical National Park. According to findings, Canakkale province has not got enough infrastructures and services to meet the needs of disabled travellers. However, Canakkale Epic Presentation Center which was built by the Ministry of Water Affairs and Forestry, located in Gallipoli Peninsula Historical National Park, it was determined that in all areas, the regulations serve to people with disabilities. It was observed that this center constitute an example for other centers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :