Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Askeri keynesçilik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
48’inci Mot.P.Tug.K.Yrd.lığı1
Görüntülenme :
1322
DOI :
Özet Türkçe :

1930’lar Almanya’sı ile 1980’ler ve 2000’ler Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yürütülen hükümet politikalarında dile getirilen Askeri Keynesçilik, en çok yankı bulan kavramlar arasındadır. Askeri Keynesçilik; hükümetlerin, ekonomik büyümeyi yükseltmek amacıyla orduya büyük miktarlarda harcama yaptığı bir tür ekonomik politikadır. Bu kavram İngiliz ekonomist John Maynard Keynes tarafından geliştirilmiş olan Keynesyen Ekonomi’nin çok özgül bir çeşitlemesidir. Askeri Keynesçilik destekçilerine göre bu tür politikalar arz ve talep yönünden değişik etkiler yapar. Talep tarafından bakıldığında, askeri kurumun artan mal ve hizmet talepleri direkt olarak hükümet harcamaları yoluyla karşılanır. Diğer yandan bu doğrudan harcama, genel tüketici harcamalarında çarpan etkisine yol açar. Arz tarafından bakıldığında ise, ayakta duran bir ordunun devamlılığı, sivil işgücü içinde yer alan pek çok çalışanın yerini değiştirmektedir. Asker alımı, eğitim veya ustalık gibi konularda doğrudan fırsatlar sunularak yapılmaktadır. Arz kanadında ayrıca; araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yönündeki askeri harcamaların sivil sektörlerdeki verimliliği yeni ileri-sistemler ve gelişmiş teknoloji üretme yoluyla arttırdığı sık sık tartışılmaktadır. Çalışmada ayrıca klasiklerden başlamak üzere “devlet” faktörü üzerinde durularak, devletin piyasaya bu türlü müdahalelerinin ekonomistler tarafından bir değerlendirmesi ortaya konulmuştur. Ayrıca tarih boyu Askeri Keynesçilik politikalarının, örnek gösterilen Almanya ve ABD üzerindeki etkileri tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the notion Military Keynesianism which was expressed in the policies implemented at the Germany of 1930’s and US of 1980’s and 2000’s is related. Military Keynesianism is an economic policy on which the goverment spends great amounts on the military in order to increase the economic growth. This is a very specific variation of Keynesian Economics, developed by the English Economist John Maynard Keynes. The supporters of Military Keynesianism say that this kind of policies affect differently on the side of supply and demand. On the demand side, increased military demand for goods and services are devoted directly by the goverment. On the other side, this direct spending causes a multiplier effect on the general consumer spending. On the supply side; the duration of a standing army replaces many workers in the civilian workforce. The soldier charge is implemented by serving direct oppurtunites on some subjects like education and expertise. Also on the supply side, it’s often discussed that whether the military spending on the research and development (R&D) increases the efficiency of the civilian sectors by the new advanced-systems and producing advanced tecnology. Also on the study, the “state” notion is expressed considering first the classics; the interpretation of this kind of interference of the goverment on the market by the economists is expressed. Also, the effects of Military Keynesianism on the examples of Germany and US throughout the history is discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :