Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerin mali krizi üzerine kuramsal açıklamalar: nedenler, öneriler ve bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada kuramda tartışılan yönleriyle yerel yönetimlerin mali krizinin nedenleri irdelenmeye çalışılmaktadır. Mali kriz temelde çıkarları birbiriyle çatışan toplumsal grup ve sınıflar arasındaki mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Her bir kuramsal yaklaşım bu grup ve sınıfları farklı tanımlamakta ve buna bağlı olarak da krizin çözümüne yönelik birbirinden farklı öneriler ileri sürmektedirler. Çalışmada genel olarak bu önerilerin bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this article, it is aimed at considering the causes of the local governments’ (municipalities’) fiscal crises with aspects discussed in theory. The fiscal crisis fundamentally emerges as a results of the struggle among the social groups and classes whose interests are in conflict with each other. Each theorical approach recognizes those social groups and classes differently and suggests fairly different offers about solving crisis. Generally in this article, those offers are endeavored to be in interpreted.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :