Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası ortak girişimlerde mülkiyet yapısı: yönetsel kontrol düzeyinin ve kültürel farklılıkların etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
642
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, uluslararası ortak girişimlerin (UOG) mülkiyet yapılarını betimleme ve açıklama amaçlarına kültürel kuram izlenerek ulaşılmaya çalışılacaktır. Temelde mülkiyet oranının, UOG’lerin kontrol derecesinin ve ortaklar arasındaki kültürel farklılıkların bir göstergesi olduğu yaklaşımından hareket edilmektedir. ISO’nun belirlediği ilk 500 firma içerisinde yer alan ve yabancı ortak oranı % 10-90 arasında değişen UOG’leri kapsayan bu görgül çalışmanın sonuçlarına göre, yabancı çokuluslu ortağın, mülkiyet yapısı içerisinde azınlık paya sahip olma olasılığını sadece yönetsel kontrol düzeyi etkilemektedir. Köken ve evsahibi ülke arasındaki kültürel farklılıkların yabancı çokuluslu ortağın UOG’lerinde azınlığa dayalı mülkiyet oranını olumlu yönde etkilemesi beklenirken, yapılan logit analizi sonucunda kültürel mesafe ile mülkiyet yapısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, UOG’lerin mülkiyet kompozisyonunda belirleyici faktörün, kültürel farklılıklardan ziyade, yatırım yapılan evsahibi ülkenin çoğunluk dünya ülkesi ve yabancı çokuluslu ortağın gelişmiş ülke kökenli olup olmamasına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to examine the ownership structure of international joint ventures (IJVs) in light of the cultural theory. It is generally accepted that the percentage of ownership is reflected by both the control-level of the IJVs and crosscultural differences amongst partners. According to the results of the questionnary based study which includes the IJV firms indicated by the Istanbul Chamber of Industry as being in major 500 Largest Industrial Enterprises and the foreign equity ownership ranges from 10-90 %, the level of managerial control only affects the possibility of minority ownership concerning the ownership structure of the IJVs. It is normally expected that cultural differences between the host and home country affect the minority ownership percentage of foreign partners regarding their IJVs in a positive way. However, the conducted logit regressions do not provide any meaningful relationship between the cultural distance and the ownership structure. In accordance with this conclusion, it can clearly be indicated that the most significant factors relating to the ownership structure of the IJVs are to whether the invested host country belongs to developing countries and to whether the origin of foreign partner is a developed country, rather than cultural differences.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :