Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulus-ötesi bir siyasal örgütlenme: federalizm ve konfederalizm arasinda avrupa birliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
861
DOI :
Özet Türkçe :

Topluluk  aşamasından  günümüze  Avrupa  Birliği  (AB),  iktisadî  ve  siyasal birlik tasarıları ve buna yönelik somut girişim ve etkinlikleriyle, 20. Yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş önemli bir ulus-ötesi kurumdur. Bu önemli kurumun siyasal yapısı ve işleyişinin tanımlanması da, öncelikle siyaset bilimi yazınını ilgilendirmektedir. Bu bağlamda, ilgili yazında öne çıkan iki ana ulusötesi  siyasal  yapılanma  söz  konusudur:  Konfederasyon  ve  Federasyon. Çalışma  AB‟yi  bu  iki  ana  kategori  ekseninde  değerlendirme  ve  onun  ulusüstü siyasal yapısına dair bir tanı koymaya yöneliktir.

Özet İngilizce :

From  the  Community  phase  to  the  Union  today,  the  European  Union, with  its  plans  for  an  economic  and  political  unification  and  concrete attempts  and  efforts  towards  it,  is  a  significant  transnational  polity  which marked the second half of the Twentieth Century. To describe the political edifice and functioning of this important polity is primarily bound up with the  political  science  literature.  Within  this  context,  two  definitions  of transnational  political  entities  are  prominent  in  the  relevant  literature: Confederation and Federation. This study is intended to review the EU on the  axis  of  these  two  main  categories  and  to  make  a  diagnosis  about  its transnational political structure. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :