Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulus devlet kurulumunun mali teorisi: “sınıf temelli” mali sosyolojik bir bakış

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
656
DOI :
Özet Türkçe :

Ulus devlet kurulum süreçlerinde vergilerin oynadığı rolü inceleyen bu çalışmada Ulus Devlet Kurulumu "sınıf temelli" mali sosyolojik bir bakışla incelenmiştir. Brenner'in siyasal birikim kavramından hareketle çalışmada Ulus Devlet Kurulumu'ndaki farklılıklar coğrafi, etnik ve kültürel nedenlerden ziyade ülkelerin sahip oldukları farklı sınıf yapılarının bir sonucu olarak ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

The a im of t his study i s t o e xplore t he r ole of t axes i n t he f ormation o f nation states in respect to "class based" fiscal sociology. The paper analyes the differences of the formation of the nation states based on the Brenner's concept of political accumulation. The paper argues that these differences are the concequences of different class structures which the nations have rather than the geographical, etnicity and cultural causes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :