Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin tüketim fonksiyonu: parçalı hata düzeltme modeli bulguları

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi1, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
791
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketim fonksiyonu ile ilgili bir dizi yaklaşım olmakla birlikte, bu modellerinin ampirik testlerinde, verilerin elde edilmesinde ve düzenlenmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle, her ülkenin kendi ülkesine uygun verileri kullanarak, tüketim davranışını açıklayacak güvenilir bir makroekonomik model geliştirmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin tüketim fonksiyonunu Hayat Devresi-Sürekli Gelir Hipotezi çerçevesinde analiz etmektir. Çalışmanın, Türkiye’de tüketim fonksiyonu ile ilgili yapılan diğer çalışmalardan farkı, Geweke ve Porter-Hudak (1983) parçalı eşbütünleşme yaklaşımını kullanarak değişkenlerin parçalı yapısını dikkate almış olmasıdır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de tüketicilerin, Hayat Devresi-Sürekli Gelir Hipotezinin öngördüğü şekilde davrandığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Whereas there have been numerous approaches aiming at modelling the consumption function a great deal of difficulties have been faced in empirical testing and gathering the data. For this reason, it is of great importance that individual country should develop its own macroeconomic model by using the relevant data which perfectly explains its own consumption behaviour. The purpose of this article is to analyse Turkey’s consumption function through fractional cointegration method developed by Geweke Porter-Hudak in 1983. The main contribution is that it deals with the fractional structure of the variables used in the model. According to the estimation results consumers in Turkey behaves in accordance with the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :