Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de finansal serbestleşme ve emek piyasasının yapısal dönüşümü (1980–2006)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Kalkınma iktisadının bir disiplin olarak ortaya çıktığı günden bugüne kadar, emek çalışmaları bu disiplin içinde kendine yer bulmuştur. Yapılan çalışmalar daha çok iç göç, ücretler ve denge ücretinin belirlenmesi, emek arzı ve talebi, marjinal ürün ve maliyet üzerinde yoğunlaşmıştır. Kurulan modeller ve varsayımlar gereği, her şeyin denge çerçevesinde ele alınması ve sınıf ilişkilerinin görmezden gelinmesi, ana akımın (neoklasik iktisadın) kalkınma iktisadında da belirleyici olduğunun bir göstergesidir. Yapılacak tezde bu çalışma alanının seçilmesinin temel nedeni, kalkınma iktisadı içinde zaten az olan emek çalışmalarının büyük kısmının, aslında açıklamaya çalıştıkları konuyu tam olarak açıklayamamasıdır. Bunun kuşkusuz en büyük nedeni emeğe ilişkin yanlış varsayımların yapılması ve tarihsel-toplumsal ilişkilerin görmezden gelinmesidir. Türkiye’de finansal liberalizasyon ve emek piyasasının yapısal dönüşümünü ayrı ayrı ele alan pek çok çalışma bulunsa da bu iki değişken arasındaki ilişki çok az sayıda çalışmada irdelenmiştir. Sadece Türkiye’de değil dünyada da ekonomistler, makroekonomik düzeyde, sermaye hareketliliğinin (emek-sermaye ilişkisi açısından değerlendirildiğinde) emeğin göreceli konumunu nasıl etkilediği sorusuna az önem vermişler ve üzerinde çok durmamışlardır. Bu çalışmada amaç eksik kalan bu yönü vurgulamak ve iki değişken arasındaki ilişkiyi eleştirel bir yaklaşımla ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Global public goods are defined as having nonexcludable, nonrival benefits that cut across borders, generations and populations. Financial stability can be seen as a global public good because financial instability is a potential public bad that spreads across countries. Financial instability creates market failures such as negative externality, asymmetric information and instability in financial institutions. Because of the instability nature of financial markets and the market failures, there is an important role for the government to both regulate and supervise the financial system. So that financial instability has contagion effect to other markets and countries, there are also international institutions in charge of financial stability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :