Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm sektörünün türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Öğretim Üyesi2, Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F.3, Doktora Öğrencisi4
Görüntülenme :
1030
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de de turizm sektörü, özellikle 1980 yılından sonra büyük bir gelişme göstermiş ve ülkenin ekonomik sıkıntılar yaşadığı dönemlerde büyük bir döviz girdisi sağlayarak dış açıkların giderilmesinde, işsizliğin azaltılmasında, ödemeler bilançosunun iyileştirilmesinde önemli bir paya sahip olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, turizmin Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemini, gelişimini ve temel ekonomik büyüklükler açısından durumunu ikincil verileri kullanarak analiz etmektir. Türkiye’ye gelen toplam yabancı turist sayısı, turizm geliri, turist başına harcama, turizmin milli gelir, ihracat ve toplam yatırımlar içindeki payı ile turizm tesis ve sayısını içeren söz konusu veriler; turizmin 1980 yılından günümüze çok büyük bir gelişme kaydettiğini ve Türk ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olduğunu göstermektedir. Turizm gelirleri ile turist sayısının daha da arttırılması açısından çevreyle uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir politikalar izlenebilirse, Türkiye’nin ileri yıllarda uluslararası turizm gelirinden çok daha fazla pay alması mümkün olacaktır. Bu da, toplumsal refahı en kısa sürede yükseltecektir.

Özet İngilizce :

Tourism sector in Turkey has shown great progress since 1980. Contribution of foreign currency while the country was having economic problems, helped to decrease foreign debt and unemployment. The aim of this study is to analyze the place of tourism in Turkish Economy and development of tourism within economic indicators by using secondary data. The data showing the number of tourists coming to the country, income earned from tourists, amount of expenditure per tourists and the share of tourism from GDP, investments and exports, indicate that tourism is one of the most leading sectors in Turkish Economy from 1980’s onwards. It will be possible for Turkey to have a greater share from international tourism sector earnings if more competitive and sustainable policies are implemented in the future; and this will increase social welfare in the possible shortest period.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :