Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Televizyon dizilerinde marka yerleştirme stratejileri üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Yozgat İİBF İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
778
DOI :
Özet Türkçe :

Etkili bir iletişim aracı olan televizyonun izleyici sayısının giderek artmasını dikkate alan işletmeler, hedef kitlelerine ulaşmak amacıyla farklı iletişim yöntemleri kullanmaya yönelmektedirler. Bunlardan biri de marka yerleştirme stratejileridir. Bu stratejiler; gizli marka yerleştirme, programla markanın uyum sağladığı yerleştirme ve programla markanın uyum sağlamadığı yerleştirmedir. Bu çalışmada, söz konusu stratejileri tercih eden tüketicilerin demografik özelliklerinin farklı olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmanın örnek kütlesi, katmanlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve veriler, 364 müşteriden yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, farklı demografik özellikteki tüketicilerin farklı yerleştirme stratejilerini tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca her pazar grubunun marka yerleştirmeden beklentileri de demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir.

Özet İngilizce :

Companies, considering the fact that the number of viewers of television which is an effective means of communication, tend to apply different methods of communication in order to reach target audiences. Using product placement strategies is among them. It can be classified into three main types: implicit product placement, integrated explicit product placement and non-integrated explicit product placement. The purpose of this study is to find an answer to the question: whether customers who prefer different product placement strategies have different demographic variables or not. The sample of the survey is determined by stratified sampling method. Data has been collected from 364 customers via a questionnaire. According to the statistical results, it is revealed that customers with different demographic variables prefer different product placement strategies. İn addition to this, each market segment has different expectations depending on their demographic variables for brand placement.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :