Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Takım performansının ölçümüne metodolojik bir yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi1, Yaysat Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü2
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

“Takım” ve “Takım Çalışması” kavramlarının literatüre girmesi nisbi olarak daha erken bir zamana rastlamakla beraber “Takım Performansının Ölçümü” konusundaki uygulamalara ve akademik çalışmalara rastlanması yakın zamanlara denk gelmektedir. Aslında “Takım” kurmak için ortak performans hedefleri yaratmak olmazsa olmaz bir adımdır. Bunu konu hakkındaki uzmanlıkları otoritelerce kabul edilen Katzenbach ve Smith’in bu çalışmada da yer verilen “Takım” tanımında açıkça görmek mümkündür. Hedeflerin en önemli özelliklerinden birinin ölçülebilir olmaları göz önüne alındığında aslında “Takım Performansının Ölçümü”nün takım etkinliği açısından ne kadar önemli olduğu görülebilir. Bu makalede bu önem vurgulanırken konunun “niçin”lerine değinilmekte ancak esas odak noktası olarak konunun “nasıl”ları anlatılmaktadır. Bu kapsam içerisinde Takım Performansı Ölçüm Sistemi oluşturma süreci adımlar halinde açıklanmakta, ayrıca sistemin diğer performans yönetim sistemleriyle birlikte kullanılabilmesi için gerekli yöntemlere değinilmektedir.

Özet İngilizce :

Although the concepts “Team” and “Teamwork” have been in the literature for relatively a longer time, the applications and the academic studies about “Measuring Team Performance” have been conducted in the near past. In fact creating common performance goals, is a must step to build a “Team”. This can be seen in the “Team” definition –which is included in this study- of Katzenbach and Smith whose expertise on the subject is accepted by authorities. One of the major characteristics of goals is that they have to be measurable. When this is considered the significance of “Team Performance Measurement” for having effective teams, can be comprehended. This is stressed in this article to underline the “whys” of the subject. However the main focus is kept on how to measure team performance. Within this context, the process steps of establishing a Team Performance Measurement system is explained. Furthermore the methods that are needed to integrate the system to other performance management systems are covered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :