Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyoloji’den ekososyoloji’ye doğru değişen kuramsal temeller

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
667
DOI :
Özet Türkçe :

Birçok disiplin için olduğu gibi Sosyoloji için de çevre 1970’lerden sonra yeni bir araştırma nesnesi haline geldi. Sosyoloji sayısız alt başlığa bölünmekte ve henüz evrensel düzeyde araştırma nesnesinin ne olduğuna karar verilememiş bir bilim dalı olarak ekolojik dönüşümleri dışlayan bir bilim olarak görülmektedir. Ekososyoloji, disiplinler arası bir konuma yerleşmekte ve pozitivist çözümleme yerine normatif çözümlemeyi öne çıkarmaktadır. Ekolojik düşünce analizini dahil ederek derinleşecek ve birçok farklı yaklaşımı içerecek şekilde kendini kabul ettirme yolundadır. Ekososyoloji ile birlikte, insan toplumlarının ekosistemlerle karşılıklı bağımlığı, kozmik bakış, ekolojik sentez, teori ve pratiği birleştiren sistemci örgütlenme, objektif ve sübjektif evrenin birleştirilmesi ve ekolojik modernleşme gibi farklı bilimsel tartışmalar gündeme gelmektedir. Ekososyoloji bir altbilim dalı olmanın yanı sıra, bir toplumsal hareketin ve köklü dönüşümün adı da olabilir.

Özet İngilizce :

Environment, became a new field of research for sociology, like other disciplines, after 1970s. Being divided into various subtitles and not being able to decide its own research object within universal dimensions, sociology is seen as a branch of science that excluded ecological transformations. Ecosociology is located into an interdisciplinary position and gives priority to normative analysis instead of positivist analysis. With Ecosociology, cosmic view, ecological synthesis, systematic ecological organization that combines theory and practice, objective and uniting objective and subjective universe and ecological modernization, became current issues in the era of science. Besides being a subdiscipline, Ecosociology, can be a name of social movement and radical transformation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :