Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sermaye ve belirleyicileri üzerine ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
719
DOI :
Özet Türkçe :

Bir ülkedeki kişi ve kurumlar arası dikey ve yatay karakterli güvene dayalı ilişkileri gösteren sosyal sermaye, ilgili toplumun ekonomik ve sosyal alandaki başarısını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla sosyal sermayenin gelişimine katkı sağladığı öngörülen, Beşeri Kalkınma düzeyi, adalet sisteminin işleyişi, toplumun rekabete açık oluşu ve gelir dağılımı konuları bu çalışmada irdelenmiş ve toplumdaki güven düzeyine pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerin de sürdürülebilir kalkınma politikalarını uygulayabilmeleri için sosyal sermayeyi geliştirme yönünde çaba sarf etmeleri gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Social capital that indicates relations based on trust, among people and organizations as horizontal or vertical character, directly effects achivement of any society in economic and social area. Factors, such as human development level, running of justice system, a pozitive approach to competition society and distribution of national income that are assumed to contribute social capital. We analitically examined those factors and found that results of this examination, pozitively effect social capital. Thus, not only developed countries but also developing countries have to make effort for the development of social capital in order to implement their sustainable economic policies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :