Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye akımlarındaki ani durmalar ve politika seçenekleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Sermaye akımlarındaki ani durmalar, gelişmekte olan ülkelerde önemli çıktı kayıplarına sebep olmaktadır. Söz konusu ani durmaları önleyici politikalar ile bunlara karşı uygulanabilecek politika tepkileri, ulusal ve uluslararası düzeyde alınacak tedbirleri içerecektir. Bir ani durma sırasında para ve maliye politikalarının daraltıcı mı yoksa genişletici mi olması gerektiği konusunda bir tartışma sürmektedir. Bir çok ampirik çalışmada, ani durmalar sırasında uygulanan genişletici para ve maliye politikalarının, çıktı daralmalarını azaltabileceği gösterilmektedir. Fakat bir ani durma karşısında genişletici politikalar uygulamanın ön koşulu, nispeten güçlü bir makroekonomik yapıya sahip olmaktır. O halde genişleme dönemlerinde yurtiçi kırılganlıkları iyileştirmekten daha iyi bir seçenek olamaz. Bununla birlikte, yurtiçi kırılganlıklar mevcutken ani durmalarla karşılaşan ülkeler de, yerinde politika tedbirleri ve/veya uluslararası kurumlardan alacakları destekler sayesinde, ani durmaların olumsuz etkilerini hafifletebilirler.

Özet İngilizce :

Sudden stops in capital flows have caused significant output losses in developing countries. Policies to prevent sudden stops and policy responses to them contain measures both at the national and the international level. A controversial debate has been maintained about the question of whether monetary and fiscal policy should be tightened or loosened during a sudden stop. Many empirical studies show that expansionary monetary and fiscal policies may reduce output losses at the time of a sudden stop. But the existence of a relatively strong macroeconomic fundamentals is a precondition to pursue an expansionary policy. Thus, there is no good substitute for improving domestic macroeconomic fundamentals during the boom periods. However, in the face of sudden stops, countries with weaker fundamentals may also alleviate negative effects of sudden stops by appropriate policy measures and/or international supports.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :