Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reel döviz kuru, ithalat ve ihracat arasindaki nedensellik ilişkisi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
900
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı Türkiye’de reel döviz kuru, ithalat ve ihracat arasındaki nedensellik ilişkisini ekonomi ve yönetim açılarından değerlendirmektir. Türkiye’de 1980-2011 yılları için Reel döviz kuru (RDK), İthalat (İTH) ve İhracat (İHR) değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada, değişkenlere ait veriler Dünya Bankası veritabanından ve TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sitesinden (EVDS) elde edilmiştir. Analizde kullanılan tüm değişkenler 2003=100 bazlı reel verilerdir. Analizde değişkenlerin doğal logaritmaları kullanılmıştır. Verilere Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen nedensellik analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, ithalat değişkeninden ihracat değişkenine doğru ve reel döviz kuru endeksinden ithalat değişkenine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığına rastlanmaktadır. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to assess causality relationship between real exchange rate, import and export from economics and management views. The research consists of data between 1980-2011 from World Development Indicator database and Central Bank of the Republic of Turkey Electronic Data Delivery System (CBRT) . Toda and Yamamoto (1995) causality analysis was applied to the data. All variables used in the analysis are real data based on 2003=100. Natural logarithms of variables were used in the analysis. As a conclusion, there are significant relationships from import to export and from real exchange rate index to imports. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :