Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Privatization versus debt stock : a preliminary analysis on turkey

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
725
DOI :
Özet Türkçe :

Large-scale privatization efforts began to have an important place in governments’ economic programs in many countries in the last two decades including Turkey. The main goal of privatization is to put an end to the inefficiencies of the state owned enterprises by freeing the resources of this huge organism to enhance the living standards of the people. A successful privatization process requires supportive market environment with four essential elements of macroeconomic stability, hard budget constraints, competitive markets, and adequate property rights. This study focuses on the hard budget constraint and investigates whether the Turkish government substitutes privatization revenue for the debt stock or not.

Özet İngilizce :

Büyük ölçekli özelleştirme çabaları, son yirmi yıl içinde Türkiye dahil bir çok ülkenin ekonomi programları içinde önemli bir yer almaya başladı. Özelleştirmenin en önemli hedefi, kamu iktisadi teşebbüslerinin kaynaklarının serbest bırakılarak verimsizliklerine son verilmesi ve dolayısıyla kişilerin hayat standardlarının yükseltilmesidir. Başarılı bir özelleştirme programı, destekleyici piyasa ortamıyla birlikte, makroekonomik istikrar, sert bütçe kısıtları, rekabetçi piyasalar, ve yeterli özel mülkiyet haklarının mevcut olmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, sert bütçe kısıtı üzerinde durmakta ve devletin borç stoğunun özelleştirme gelirleriyle ikame edip etmediğini incelemektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :