Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama araştırmalarında kullanılan ölçeklere ilişkin bir yazın taraması (1995-2002)

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Pazarlama anlayışındaki gelişmelerle birlikte tüketicilerin istek ve gereksinimlerini en uygun şekilde karşılamaya odaklı, tüketicilerin inanç, tutum ve eğilimlerini dikkate alan pazarlama faaliyetlerine önem verme zorunluluğu doğmuştur. Bu zorunluluk nedeniyle tüketicilerin ihtiyaçlarını, tutum ve eğilimlerini saptayacak pazarlama araştırmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada 1995-2002 yılları arasında pazarlama araştırmaları alanında yayınlanmış makalelerin anket uygulamalarında kullandıkları ölçeklere ilişkin bir yazın taraması yapılmıştır. Çalışmaya pazarlama araştırmalarının çeşitli alanlarını konu edinen 50 makale dahil edilmiş ve bu makalelerde kullanılan ölçekler, ölçeklerin kullanım şekilleri, yapılan çalışmaların amaçları, kullanılan yöntemler ve bulgular değerlendirme tabloları şeklinde sunulmuştur. Ayrıca çalışmada araştırmalarda yaygın olarak kullanılan ölçekler ve ölçme teknikleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Bu çalışmanın, pazarlama araştırmacılarına incelenen 50 makalede kullanılan ölçek türleri ve bunların kullanım alanları konusunda özet bilgi vermesi amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

Together with developments in the understanding of marketing, marketing activities that pay attention to consumers’ requests and needs, and take their beliefs, attitudes and tendencies into consideration have been enhanced. In this study, a review has been made to investigate the measures that were used in marketing research articles’ survey applications, covering the 1995- 2002 period. In total 50 articles, covering various aspects of marketing research are assessed in the study; and, measures, type of use of those measures, aims of studies, methods used and findings are presented in review tables. Furthermore, brief information about scales and measuring methods is given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :