Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Orta düzey yöneticilerin kariyer planlamasına bireysel perspektif

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

Bireysel kariyer planlama, işten çok birey üzerinde odaklanmakta, onun amaç ve yeteneklerinin analizinde yoğunlaşmaktadır. Bireysel kariyer planlama sürecinde birey, özdeğerleme, bireysel kariyer hedeflerinin tespiti, örgüt içi ve örgüt dışı olanakların incelenerek kariyer yollarının tespiti, kariyer planları ve çalışma programlarının yapılması ve geribildirim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Araştırmada, bir holdingin orta düzey yöneticilerinin kariyerlerini bireysel olarak ne ölçüde planladıklarını ve kariyer kararlarında etkili olan faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre orta düzey yöneticiler kariyer planlama sürecine ilişkin bireysel sorumluluklarının tam olarak bilincinde değillerdir ve sistematik bir bireysel kariyer planlama gerçekleştirememektedirler. Yöneticilerin kariyerlerine yön veren birincil faktörün aile olması ve kariyer seçimlerinde etkili olan en önemli faktörün yüksek prestij ve statü olması, araştırmanın diğer önemli iki bulgusudur.

Özet İngilizce :

Individual career planning focuses on the individual rather than the job and concentrates on the analysis of his/her purposes and skills. During the individual career planning process, the individual performs such activities as self-evaluation, determining individual career objectives, determining the career paths after analyzing the opportunities within and outside the organization, preparation of career plans and work programs, and feedback. In this study, the investigation of the extent of individual career planning activities of middle level managers in a corporation and identification of those factors affecting their career decisions were aimed. According to the research findings, middle level managers were not fully aware of their personal responsibilities regarding the career planning process and were unable to realize a systematical individual career planning. The fact that the primary factor shaping the managers' career is family and that the most important factor affecting the career selection is prestige and status were the two other important findings of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :