Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel yapılarda romantik ilişkiler: algılanan güdüler ve davranış değişiklikleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi1, Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, çalışanların (gözlemcilerin) algılarına göre, işyerinde romantik ilişki yaşayan bireylerin işyeri romantizmine yönelmelerinde oluşturdukları güdü oluşumlarını ve davranış değişikliklerini belirlemektir. Araştırma sonucunda işyeri romantizmi içindeki taraflarda daha çok kayırmacılık davranışının görüldüğü, işyeri romantizmine kadınların aşk güdüsüyle, erkeklerin ise ego güdüsüyle yöneldiği tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırmaya katılan gözlemcilerin daha önce işyeri romantizmi yaşamaları ile işyerinde yaşanan romantik ilişkileri onaylamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine motivational formations and behavioral changes according to employee’s (observer’s) perceptions, which occur when individuals who have romantic relationship at workplace bear to workplace romance. As a result, it is observed that the favoritism is mostly seen between people who have romantic relationship, and women bear to workplace romance by love motive while men bear by ego motive. On the other hand, it is also found that there is no significant relation for observers between having workplace romance before and approving romantic relationships in the workplace.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :