Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

On stratejik yönetim okulu: biçimleşme okulunun bütünleştirici çerçevesi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F., Öğretim Üyesi1, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F., Araştırma Görevlisi2, Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Araştırma Görevlisi
Görüntülenme :
852
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı stratejik yönetim yazınında başlangıçtan itibaren etkili olduğu kabul edilen on stratejik yönetim okulunu kaynak kişi ve çalışmalar, temel varsayımlar, anahtar kavramlar ve bellibaşlı strateji önerileri açısından gözden geçirmek ve bu okulların katkılarına bütünleştirici bir çerçeve içinde yer veren biçimleşme okulunun (configuration school) strateji belirleme sürecinde ortaya çıkan farklı özellikleri kavramamıza ve açıklamamıza yardımcı olan yönlerini tespit etmektir. Bu çerçeve içinde güncel stratejik yönetim yazınında bu okulun kavramlarından yararlanan çalışmalara da yer verilecek ve stratejik yönetim disiplininin gelecek yönelimleri tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to make a review of the ten strategic management schools accepted as having been influential on the strategic management literature, with reference to the resource people and studies, basic premises, key concepts and main strategy suggestions and especially focus on the features of the configuration school that helps us conceive and explain the different versions of the strategy formulation process. In this context, reference will be made to the studies in the current strategic management literature that rely on the concepts of the configuration school and the future orientations of the strategic management dicipline will be discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :