Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Minimum wage and average wage relationship in turkey: a cointegration and error correction analysis

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

The effect of statutory minimum wages on average wages is not a wellstudied subject in Turkey. Using cointegration analysis this study shows the existence of a long-run relationship between real minimum wages and real private-sector average wages. The short-run adjustment properties of the relationship were also established via error-correction model. The Grangercausality relationship was found to be bi-directional. The estimated results imply that the minimum wages have considerable potential to influence major macroeconomic variables in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Yasal asgari ücretlerin iş piyasasındaki özel-sektör ortalama ücretlerle olan ilişkisi Türkiyedeki araştırmalarda pek üzerinde durulan bir konu olmamıştır. Bu çalışma, eşbütünleme yöntemini kullanarak asgari ücretlerle özel-sektör ortalama ücretleri arasında uzun-dönem bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu ilişkinin kısa dönemde gösterdiği özellikler ise ‘hata düzeltme’ modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar değişkenler arasında çift yönlü işleyen bir Granger-nedenselliğinin bulunduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre, asgari ücretlerin özellikle özel sektördeki ortalama ücretler vasıtasıyla ekonomideki makro deşkenleri önemli ölçüde etkileme potansiyeli taşıdığını söylemek mümkündür.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :