Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lizbon anlaşmasi sonrasinda avrupa birliğinde kamu yönetimi anlayişi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türk Hava Kurumu Üniversitesi1
Görüntülenme :
709
DOI :
Özet Türkçe :

Üye  ülkelerin  farklı  karakteristiklere  sahip  olmaları  nedeniyle  AvrupaBirliği‟nde tek tip kamu yönetimi yaklaşımının uygulamak mümkün değildir. 2000‟li  yıllardan  sonra  kamu  yönetim  anlayışında  yaşanan  değişimin  AB‟ne yansımaları  son  genişlemenin  sonuçları  ve  küresel  krizin  etkisi  ile biçimlenmiştir.  Kamu  yönetim  tipolojilerinin,  ulus  üstü  bir  yapı  olan  AB bünyesinde  (Topluluk  seviyesinde,  üye  ülke  ile  Topluluk  arasındaki  ilişki sürecinde  ve  üye  ülkenin  iç  yönetiminde  olmak  üzere)  farklı  seviyelerde uygulandığı  görülmektedir.  Lizbon  Anlaşması  ile  yapılan  değişimler Topluluğun kamu yönetimi uygulamalarını da etkileyecek niteliktedir. Lizbon Anlaşması,  AB  bünyesinde  kamu  yönetimi  anlayışının  işlevselliği  açısından kayda değer değişimlere neden olmuştur. 

Özet İngilizce :

Due  to  member‟s  various  characteristics,  it  is  not  possible  to  apply  a uniform public administration approach within the EU. In the light of the changes  of  its  concept  after  the  2000‟s,  the  public  administration  of  the Community  has  been  shaped  by  the  the  last  enlargement  and  the  global financial  crisis  Typologies  of  public  administration  are  applied  at  different levels  (Community  and  member  levels  and  the  relationship  between members and the Community) the EU. Lisbon reforms has affected public management  Community‟s  practices  and  caused  drastic  changes  in  the concept of EU‟s public administration in terms of functionality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :