Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde vergi rekabeti ve boyutları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
642
DOI :
Özet Türkçe :

1980’lere kadar ülkeler ekonomilerinin gelişimini; ithal ikameci ve korumacı ulusal sanayiye dayandırmışlardır. Bunun gereği olarak yabancı yatırımlar için sıkı kontrol ve gümrük engelleri uygulayan politikalar benimsemişlerdir. 1980’lerin başında bu politikalar değişmiştir. Artan küreselleşme, vergileme alanında ulusal politikaların gücünü sınırlamakta ve vergi rekabetini artırmaktadır. Bu çalışmada vergi rekabeti ve küreselleşme ilişkisi anlatılmaktadır. Önemli bir sorun olan zararlı vergi rekabeti, yarattığı sonuçlar açıklanmakta, uluslararası işbirliğinin bu sorunları azaltıp azaltmayacağı ve daha sonra zararlı vergi rekabetiyle ilgili AB ve OECD tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Until the 1980’s, countries based the development of their national economies on policies of import substitution, protecting their national industrial by imposing high customs barriers and strict control of foreign investment. In the early 1980’s these policies have changed. Increased globalization has limited the power of domestic policies in the area of taxation and increased tax competition. This paper is argued the relationship between globalization and tax competition to be a very important problem. I study whether international tax coordination can alleviate these problems. Than this paper assesses the studies of EU and OECD to related harmful tax competition.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :