Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kalite maliyetleri üzerine bir araştırma: antalya örneği

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi 1
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) kalite maliyetlerine ilişkin uygulamaların analizini yapmaktır. Araştırmanın ana kütlesini 2008 Ekim ayı itibariyle Antalya Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren 105 küçük ve orta ölçekli işletme oluşturmaktadır.  Çalışma, araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan bir anket aracılığı ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, Antalya KOBİ’lerinin çoğunluğunun düzenli ya da düzensiz olarak kalite maliyetlerini ölçtüğü saptanmıştır. İşletmeler için kalite maliyetini ölçmenin en önemli amaçları ise “işletmenin tamamında kalitenin iyileştirilmesi” ve “maliyet azaltıcı hedefleri belirlemek ve ilerlemeyi ölçme” olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kalite maliyeti uygulamalarının çoğunlukla muhasebe/finans, kalite ve üretim/kontrol departmanlarınca yapıldığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze quality cost practices in Small and Medium size Enterprises (SME) that have operations in Antalya Organized Industry Zone. The population   of the research is composed of 105 Small and Medium size Enterprises (SME) that have operations in Antalya Organized Industry Zone in October 2008. A questionnaire is conducted that is relevant to the aim of the study. According to the results of the study, Antalya SMEs measure quality costs regularly or irregularly; the most important purposes to measure quality cost for enterprises are “to improve quality for whole establishment” and “to assess cost reducing targets and measure the development”. It is also determined that quality cost practices are mostly applied by accounting/finance, quality and production/control departments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :