Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kktc'de kamu kesimi dengesi ve kamu finansmanı sorunları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yakın Doğu Üniversitesi İİBF1, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, kamu gelirlerinin toplanması ve harcanmasındaki etkinliği analiz etmektir. Ekonomik, politik, sosyal ve sendikal açıdan bakıldığında, esneklik taşımayan personel giderlerinin düşürülememesi yanında diğer devlet harcamalarının eşgüdüm içinde denetiminde büyük zafiyetler olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten, özellikle Avrupa Birliği’ndeki (AB) vergi politikaları ile karşılaştırıldığında KKTC’deki vergi sisteminde eksikliklerin olduğuna ve varolan kayıt dışı ekonominin vergi etkinliği üzerindeki olumsuz etkisine de işaret edilmiştir. Çalışmada ayrıca KKTC’nin vergi yükü oranı, ekonomisi büyük ölçüde entegre olmuş Türkiye (TC) ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde farklılık ortaya çıkmazken, başta İngiltere olmak üzere AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında büyük farklılık olduğu gözlenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The basic aim of this study is to analyze the public sector balance and the problems of public finance in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). In this respect, the efficiency of collecting public revenues and managing public expenditures will be considered. The results of the study can be summarized as follows: • Chronic public deficit exists in the country especially due to inelastic personal expenditures, • There is no efficient and coordinated control on public expenditures, • Informal sector is quite considerable, • Tax efficiency of the country is very low when compared especially with European Countries

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :