Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Isparta'da seçmenlerin parti tercih nedenleri üzerine bir araştırma: 1995, 1999 ve 2002 genel seçimleri karşılaştırması

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
703
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, Isparta kentini örnek olay alarak seçmenlerin siyasal partilere oy verme gerekçelerini parti tipolojilerine temel oluşturacak “ideoloji”, “lider”, “icraat” ve “adaylar” seçeneklerini temel alarak, “eğitim”, “yaş”, “cinsiyet” ve “meslek grupları” değişkenleriyle bağlantılı olarak incelemektir. Bu doğrultuda 2002 yılında yapılan araştırmanın verileri, 1995 ve 1999 yılları araştırmalarının verileriyle karşılaştırılarak zaman içinde ortaya çıkan süreklilikler ve değişimler belirlenmeye çalışılmakta, değişimlerin gerekçeleri siyasal olaylar ve sosyoekonomik koşullar bağlamında yorumlanmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to examine the reasons of the electorate voting for the political parties on the basis of factors such as “ideology”, “leader”, “party achievements” and “candidates” that may well consititute a ground for party typology and in connection with the variables like “education”, “age”, “gender” and “professional groups”. Within this framework, the data of 2002 research is compared with the findings of the 1995 and 1999 research done on the same subject to specify the continuities and changes. Hence the reasons for the changes are evaluated within the context of political events and socioeconomic conditions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :