Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Import demand for the united states: a translog cost function analysis

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

This paper examines the role of imports as an alternative input to domestically supplied capital and labor in the U. S. economy for the period 1970-1993. We use the aggregate translog cost function, which permits us to obtain econometric measures of the pair-wise elasticities of substitution between inputs for each year, the annual own- and cross-price elasticities of demand for inputs. Our results imply conventionally downward sloping demand curves for inputs but they are inelastic. The demand for labor is most inelastic, followed by imports and capital, respectively. Regression results also show that inputs are gross substitutes, the partial elasticity of substitution between capital and imports is higher than the partial elasticity of substitution between labor and imports.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışma 1970 ve 1993 yılları arasında ölçülen ABD ekonomisi için alternatif bir üretim faktörü olarak ithalatın, ulusal çapta arz edilen sermaye ve emek girdileri ile arasındaki ilişkiyi ampirik olarak analiz etmektedir. Çalışmada her yıl için, üretim faktörleri arasındaki ikili ikame esneklik katsayılarını ve her yıl, tüm girdiler için hem normal hem de talebin çapraz fiyat esneklik katsayılarını ölçmemize olanak veren toplam translog maliyet fonksiyonu kullanılmıştır. Sonuçlarımız her bir girdi için esnek olmayan fakat beklenildiği gibi negatif eğimli talep eğrilerinin varlığını göstermiştir. İşgücüne olan talep diğer ikisine göre daha az esnektir ve onu sırasıyla ithalat ve sermayeye olan talep takip etmektedir. Sonuçlarımız ayrıca girdilerin birbirleriyle genel olarak ikame olduklarını, sermaye ve ithalat arasındaki kısmi ikame katsayısının ise işgücü ile ithalat arasındaki aynı katsayıdan daha büyük olduğunu göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :