Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

How can independency level of an independent regulatory agency in alcohol market affect alcohol marketıng?

Yazar kurumları :
Uludag University1, The Faculty of Economics and Administrative Sciences2
Görüntülenme :
620
DOI :
Özet Türkçe :

The alcohol market is one of the leading sensitive markets in terms of economic and social life of a society. This sector is regulated by independent regulatory agencies (IRAs) in many countries. However, it is not usually easy to find empirical studies on the impact of independency level of IRAs on the alcohol market. In this context, this study aims to analyze the impact of the formal independency level of the Tobacco and Alcohol Market Regulatory Agency (TAMRA) on the competitive structure of the alcohol market from macro point of view and on the marketing activities of the companies in the alcohol market from micro point of view. For the measurement of formal independency level comprising the basis of the analysis, multi-dimensional scaling has been used in this study. As a result of analysis, it has been established that the TAMRA is one of the regulatory agencies with the lowest level of independency in Turkey and it has also been argued how this state of affairs is likely to shape up especially the marketing activities of the companies in the alcohol market.

Özet İngilizce :

Alkol piyasası, ekonomik ve toplumsal yaşamda hassas olarak nitelendirilebilecek piyasaların başında gelmektedir. Bu sektör, birçok ülkede Bağımsız Düzenleyici Kuruluşlar (BDK) tarafından denetlenmektedir. Bununla birlikte, alkol piyasasında BDK'nın bağımsızlık düzeyinin etkisini inceleyen çalışmalar pek fazla değildir. Bu bağlamda çalışma, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun formal bağımsızlık düzeyinin makro açıdan alkol piyasasındaki rekabet yapısı, mikro açıdan ise alkol piyasasındaki işletmelerin pazarlama faaliyetleri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Analizin temelini oluşturan formal bağımsızlık düzeyinin ölçümü için çalışmada çok boyutlu ölçekleme yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye'deki en düşük bağımsızlık düzeyine sahip düzenleyici kurumlardan biri olarak bulunmuş ve bu durumun alkol piyasasını özellikle de bu piyasadaki işletmelerin pazarlama faaliyetlerini nasıl şekillendirebileceği çalışmada ele alınmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :