Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Düzenleyici reformlara gerekçeler: sayisal analizler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
581
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ve ülkeleri birbirleriyle kıyaslayan “OECD Ürün Piyasası Düzenleme Kriterleri”, “Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi”, “İş Yapma Kolaylığı Raporu” gibi çalışmaların düzenleyici reformlara nasıl altyapı oluşturduğu ortaya konulmaktadır. Uluslararası kuruluşlar tarafından kriter seti geliştirme ve endekslerin hesap lanması sonucu ülkelerin pozisyonları belirlenmektedir. Böylece ülkeler düzenleyici reformlar bağlamında daha rahat yönlendirilmektedir. Bu yönlendirmenin piyasayı temel alan bir düzlemde gerçekleşmesinden ötürü ortaya çıkan birçok problem ve tartışma alan yazında zaten yeterince vurgulanmıştır. Bu makalede yukarıda adı geçen ve uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar düzenleyici reformlara farklı bir açıdan bakabilmek adına detaylıca incelenmektedir.

Özet İngilizce :

This paper analyses how studies like “Indicators of OECD Product Market Regulation”, “Economic Freedom Index of the World” and “Doing Business Report”, which are carried out by internationa l organizations and compare countries, form a basis for regulatory reforms. The standing of the countries is determined as a result of formation of criteria set and calculation of indices by international organizations. Thus, countries are guided more easily in the context of regulatory reforms. Many problems and discussions resulting from the fact that this guidance is based on the market system have already been stressed enough in the literature. In this article, the aforementioned studies of international organizations are examined in detail to evaluate the regulatory reforms from a different perspective.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :