Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğrudan gelir desteği sistemi sonrasına bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
631
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde tarım sektörü sosyal ve ekonomik önemini hala korumaktadır. Ancak uygulanmış ve uygulanan politikalara bakıldığında sektörün geleceğine ilişkin pek çok soru akla gelmektedir. Bu nedenle çalışmamızda şu an tarım kesimine uygulanan Doğrudan Gelir Ödemeleri sistemi sonrasında tarım kesiminde oluşabilecek sosyal ve ekonomik etkiler incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla buğdayı ele alan bir arz tepkisi modeli ile üretimi belirleyen faktörlerin esneklikleri bulunmuş ve bu esneklikler kullanılarak Doğrudan Gelir Ödemeleri sistemi sona erdiğinde tarım sektöründe meydana gelmesi olası çözülmenin etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üretimin, fiyat ve girdi desteklerinin kaldırılması ve tarım piyasaların libere edilmesi ile üreticilerin brüt gelirlerindeki azalmalara bağlı olarak düşeceği tahmin edilmiştir. Üretimdeki azalmalar ise tarım sektöründe demografik kırılmalara yol açarak kırsaldan kente göçü hızlandırabilecek ve yüksek toplumsal maliyetlere neden olabilecektir.

Özet İngilizce :

The agricultural sector in Turkey still retains its social and economic importance. However when the previous policies and practises are considered there exists some questions on the future of the sector. For that purpose in this paper the elasticities determining the production of wheat are estimated by a wheat supply response model and these elasticities are used to evaluate the possible impact of Direct Income Support on Turkish agriculture. It is estimated that production and agricultural income could decline. In addition, the decrease in production may cause a high social cost in the urban areas, due to the increase in migration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :