Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış ticaret yardım unsuru olarak dahilde işleme rejimi: türkiye açısından değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İnegöl MYO Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
957
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm uluslararası sınırlamalara rağmen, günümüzde uluslar arası düzeyde devlet yardımları konusunda yoğun rekabet yaşanmaktadır. Bu çerçevede ülkeler, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) yadım tanımlama kriterlerine uyumlu yardım unsurlarını geliştirip uygulamaktadırlar. İş çevreleri lehine gerçekleştirilen yasal düzenlemeler (regülasyonlar) bunlardan bir tanesidir. Regülasyon niteliğindeki en önemli ihracat yardım unsuru gümrük rejimleridir. Özellikle ekonomik etkili gümrük rejimleri, gümrük bölgesine eşya giriş çıkışlarını kolaylaştırıcı ve işlem maliyetlerini azaltıcı yönüyle önem arz etmektedir. Çalışma, bir devlet yardım unsuru olarak Dahilde İşleme Rejimi’nin uygulama biçimi ve sonuçlarının değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, öncelikle DTÖ kriterleri açısından, Rejimin bir yardım unsuru olup olmadığı incelenmiştir. Akabinde, Rejimin Türkiye’deki uygulama esasları ve sonuçları değerlendirilmiştir. Esas olarak, gümrük vergisiz ara malı ve hammadde ithalatını düzenleyen bir prosedür olması nedeniyle, uygulama esaslarının değerlendirilmesine özellikle vergi tekniği açısından yaklaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Despite all the international restrictions, today there is still incentive competition between countries intensively. In this aspect, countries develop and apply for the elements of incentive accordance with the descriptions of incentive of World Trade Organisation. Customs Regime is the most important foreign trade incentive element in the regulation quality. Especially Customs Regime with the effect on economy is very important for customs region in terms of facilitating entry-exit and decreasing transaction cost. Inward Processing Regime with the effect on economy was examined in this article. In this scope, the results of practising in Turkey were examined and evaluated in terms of practising principles of Inward Processing Regime which lets imports of semi-processed goods and raw materials without subject to measures of trade policy and no customs duty, and the criteria of World Trade Organisation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :