Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Constituting the common foreign and security policy: the european union’s pursuit of being a coherent and effective foreign and security policy actor in global politics

Yazarlar :
Yazar kurumları :
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

The objective of this article is to evaluate European States’ efforts to develop a coherent and effective foreign and security policy in the context of historical evolution of the CFSP. In this article, European states’ efforts to develop a coherent and effective foreign and security policy will be evaluated in three international political contexts. First period is Post World War II Period, second one is Post-Cold War Period and third one is Post September 11 Period. The main argument of this article is that in order to be an important and effective actor in global politics, EU Member States should act coherently and speak with one voice. Their influence on important international issues is greater if they act as a coherent actor rather than acting individually.

Özet İngilizce :

Bu makaleninin amacı, AB’nin ODGP’nın tarihsel gelişimi içinde Avrupalı Devletlerin tutarlı ve etkin bir dış ve güvenlik politikası geliştirme çabalarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmada, Avrupa Devletlerinin tutarlı ve etkin bir dış ve güvenlik politikası geliştirme çabaları üç uluslararası siyasal çevrede ele alınmıştır. İlk dönem, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemi, ikincisi Soğuk Savaş Sonrası dönemi, üçüncüsü de 11 Eylül sonrası dönemi kapsar. Bu makaleninin temel argümanı, AB’nin küresel siyasette önemli ve etkin bir aktör olabilmesi için, AB Devletlerinin tutarlı bir aktör olarak hareket edip tek sesle konuşmalarının gerekli olduğudur. Eğer AB Devletleri bireysel olarak hareket etmek yerine tutarlı bir aktör olarak hareket ederlerse, önemli uluslararası meseleler üzerindeki etkileri daha fazla olur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :