Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Computational economics: a perspective from computational intelligence

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
591
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni bir kavram olarak ortaya çıkan sayısal ekonomi (computational economics), sayısal yöntemlerle ekonominin kesişiminin keşfi olarak tanımlansa da, bu tanım sayısal ekonomiyi açıklamada oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle öncelikle sayısal (computational) kavramının açıklanması gerekmektedir. Sayısal kavramı, sadece matematiksel ve istatistiksel yöntemleri değil, aynı zamanda bilgisayar teknolojilerini de içine alan optimumu arama ve model geliştirme yöntemlerini ve algoritmalarını da kapsamaktadır. Sayısal ekonomiyi yeni bakış açısı ile incelemeden önce geleneksel sayısal ekonomiye vurgu yapmakta yarar olabilir. Geleneksel sayısal ekonomide sayısal yöntemler, önceden geliştirilmiş teorilerin doğrulanması, geliştirilmesi ve/veya derlenmesi için kullanılmaktadır. Bu şekliyle, bilgisayar yazılımlarını ve donanımlarını içeren sayısal yöntemler, ekonomik modellerin geliştirilmesinde yardımcı bir unsur olarak görülmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :