Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok değişkenli analizlerin pazarlama ile ilgili araştırmalarda kullanımı: 1995-2002 arası yazın taraması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda çok değişkenli analizlerin kullanımı hızla artmaktadır. Özellikle pazarlama alanında bu tekniklerin hızla geliştiği ve pazarlama araştırmalarında sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 1995-2002 yılları arası pazarlama makalelerinde çok değişkenli analizlerin kullanımı ile ilgili bir yazın taraması yapmaktır. Çalışmada 1995-2002 yıllarının alınmasının sebebi, çok değişkenli analizlerin birlikte kullanımının son yıllarda yaygınlaşmaya başlamış olmasıdır. Bu bağlamda internet ortamındaki çeşitli veritabanlarından elde edilen 50 makale göz önüne alınmış ve bu makaleler özelliklerine göre tablolaştırılmıştır. Makalelerde, çok değişkenli analiz yöntemlerinin tek başlarına kullanılabildikleri gibi birbirlerini tamamlayıcı istatistiksel yöntemler olarak da kullanılabildikleri görülmüştür. Özellikle faktör analizi, kümeleme analizi, diskriminant analizi, anova-manova ve çoklu regresyon analizlerinin diğer çok değişkenli analizlere göre daha fazla uygulamaya konu oldukları görülmektedir.

Özet İngilizce :

The usage of multivariate analysis techniques has increased rapidly in the recent years. In the field of marketing in particular, it is observed that these techniques have been improved and used frequently. The primary purpose of this study is to review the usage of multivariate analysis techniques in those articles published in marketing journals between 1995-2002. For this purpose, a total of 50 articles collected from various web-based data sources were tabulated according to their features. It is apparent in the papers that multivariate analysis techniques are used not only on their own but also in combination with each other. Especially, factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis, anova-manova and multiple regression analysis have more applications than the other multivariate techniques.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :