Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ceza yargılama sürecinde son soruşturma döneminin incelenmesi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1, Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ceza yargılama sürecinin son soruşturma dönemi incelenmiştir. Son soruşturma dönemi, Themis’in yalnızca terazisini kullandığı bir dönemdir. Kılıcını kullanması için sanığı suçlu bulması gerekecektir. Yargılanan kişinin aklanma hakkını elde etmesi için de, bozulan hukuk düzeninin düzeltilmesi için de yargılamanın çabukluğunu sağlamak gereklidir. Faktör analizi, yargılamayı yavaşlatan etkenleri belirlemek bakımından uygun bir tekniktir. Somut değişkenlerden yola çıkarak soyut değişkenleri ölçen, çok karışık bir evreni yalınlaştıran, yalın parçalar arasında bağımsızlıklar da sağlayan ve böylece anlayıp açıklama çabalarına kolaylık sağlayan bu teknik, Türkiye’de ceza yargılama sürecine ilk kez bu çalışmada uygulanmış olmaktadır. Uygulama sonrasında on dört faktör çıkartılmış ve bunlardan dördünün son soruşturma döneminde etkili olduğu görülmüştür. En önemli faktör, savcının ön soruşturma dönemindeki çekinikliğidir. Onu Adli Tıp Kurumu eylemsizliği, suçtan zarar gören kişinin mesafe eğilimi ve sanık savunmasının soyutluğu izlemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the final investigation periods of Ankara Criminal Courts is analysed through factor analysis. he final investigation process is characterised by Themis using her scale. Whether she will use her sword or not, depends on the results of the final investigation period. She is expected to use the sword if the suspected person is found to be guilty. In any case, the trial process should be accelerated, so that the accused person could have been acquitted and the spoilt legal order is adjusted. Factor analysis is an innovative technique in determining the main issues decelerating the trial period. The above mentioned technique, which is unique in measuring the abstract variables setting out from concrete ones, as well as simplifying the complex universe, has been used for centuries, and it has been applied to the criminal trial process for the first time within the context of this paper. After practising factor analysis, fourteen factors have been extracted and four of them have been found most effective ones on the final investigation periods of Ankara Criminal Courts for Major Cases. The most important factor is recession of prosecutor during preliminary investigation. The followings are immobility of medical jurisprudence services, keeping away of injured party and resistance against punishment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :