Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir düşünüş biçimi olarak postmodernizm ve temel parametreleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yakın Doğu Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
922
DOI :
Özet Türkçe :

Çeşitli disiplinlerde kullanılmış olan “postmodern(izm)” terimi, oldukça biçimsiz ve belirsiz olduğundan dolayı, söz konusu terimi tanımlamak pek kolay değildir. Bununla birlikte postmodernizmin kullanıldığı bağlam göz önüne alındığı takdirde, söz konusu terimin ne anlam ifade ettiğine ilişkin bir tanıma ulaşmak olanaklıdır. Postmodernizm kavramının, çeşitli disiplinlerde görülmesi, aslında tek bir postmodernizm yerine, birden çok postmodernizm biçimlerinin olduğunu ima etmektedir. O bakımdan bu çalışmada, “postmodern söylem” biçiminde kavramlaştırılan postmodernizm, bir düşünce biçimi, veya felsefi bir kategori olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise postmodern söylemi ontolojik, epistemolojik ve etikpolitik düzeylerde çözümleyerek, söz konusu söylemin temel parametrelerini tespit etmektir.

Özet İngilizce :

The term “postmodern(ism)” which has been employed in various disciplines, is so amorphous and ambiguous that it cannot be defined easily. Nevertheless, once the context in which it is used, is taken into consideration, it is possible to reach what the term postmodern(ism) signifies. In this study, postmodernism conceptualized as “postmodern discourse” is analysed as a way of thinking, viz. philosophical category. The object of the study is to analyze postmodern discourse at the levels of ontology, epistemology and ethico-politics, and to explore its main parameters.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :