Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
682
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda, Klasik Okulun benimsediği analitik çerçeve ele alınmakta ve sermaye birikim sorununu öne çıkaran bu çerçevenin, “iktisadi artık” düşüncesine dayandığı görüşü savunulmaktadır. Bununla birlikte, böyle bir çıkış noktası, yaklaşımda iki tip sorun ve buna karşılık gelen iki analiz biçimi ortaya çıkarmaktadır: Öncelikle artığın ölçümü sorunu, değer-fiyat ve dolayısıyla bölüşümle ilgili sorunların çözülmesini gerektirmekte, bunun için de bölüşüm payları ve teknoloji düzeyinin veri alındığı statik bir çerçeve geliştirilmektedir. Daha sonra da, sermaye birikiminin sağlanması için gerekli olan artığın artırılması sorunu, analizin dinamik bir çerçevede yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu da, Klasik analizdeki fiyat ve bölüşüm analizi ile üretim ve büyüme analizinin neden birbirinden ayrı tutulduğunu açıklamaktadır.

Özet İngilizce :

This paper deals with the analytical framework of Classical School of Thought in economics and shows that it rests on the notion of “economic surplus”, which is essential in the capital accumulation process. However, such a notion creates two analytical problems and two types of analyses corresponding to these problems: first, the problem of the measurement of the surplus, requires a theory of values-prices which requires a static analysis in which the distributive shares and the technology level are taken as given. But the growth of the surplus, which is essential to capital accumulation process, necessitates a dynamic analysis in which the distribution and technology are allowed to change. It is argued in the paper that this is the main reason for the analytical separability between the price-distribution theory and the output-growth theories in the Classical School.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :