Yıl 2016, Cilt: 15 Sayı : 59 Sayfalar 0 - 0 2016-10-15
BOŞANMA SORUNLARINDA DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ
Salih AYBEY
17 261

Öz Sanayileşmeyle birlikte gelen modernleşmenin etkisiyle Batıda, aile kurumu neredeyse bitme noktasına gelmiştir. Dini, ahlaki ve milli değerlere sahip olan Müslüman toplumlar da bu bozulmadan etkilenmiştir. Ülkemizde 2003 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetini yürütmek amacıyla tüm il ve ilçe müftülükleri bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Büroları kurulmaya başlanmıştır. Adı zikredilen bürolara aile, boşanma, nikah gibi konular başta olmak üzere değişik konularda soru ve sorunlar gelmektedir. Araştırmamız Ege Bölgesinde bulunan sekiz il müftülüğüne 2005-2011 yılları arasında gelen boşanma sorularıyla sınırlıdır. Bürolara gelen boşanma sorularından hareketle, büro görevlileri tarafından uygulanmakta olan dini danışmanlık ve rehberliğin boşanmaları önlemede ve boşanma sorunlarının çözümünde ne denli bir etkiye sahip olduğu örneklerle ele alınmıştır. Gerek görevlilerin verdiği cevaplardan gerekse büro görevlileri ile yaptığımız görüşmelerden hareketle, uygulanmakta olan dini danışmanlık ve rehberliğin boşanmalar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmamızda, teorik olarak verilen dini danışmanlık kavramının bürolarda, pratik olarak nasıl uygulandığı da görülmüş olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Salih AYBEY