Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Araştirmacilarin ve lisans öğrencilerinin görüşleri işiğinda e-devlet eğitiminde güncel gelişmeler

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi 1, Hacettepe Üniversitesi2, Indiana Üniversitesi3
Görüntülenme :
929
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada e-devlet projelerinde karşılaşılan başarısızlıklarda insan faktörünün ve eğitimin önemine değinilerek Türkiye’deki kamu yönetimi bölümlerinde e-devlet eğitiminin durumu incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler kamu yönetimi bölümlerinin müfredatlarının incelenmesi, lisans düzeyinde sorumlu öğretim üyelerine yönelik olarak yarı yapılandırılmış mülakat ve soru formu uygulaması ve kamu yönetimi lisans öğrencileri ile gerçekleştirilen anketlerden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen en önemli bulgu, kamu yönetimi bölümlerinde bilişim teknolojileri ve e-devlet konularında önemli bir eksikliğin olmasıdır. Disiplinlerarası bir bakış açısıyla e-devlet derslerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi gerektiği savunularak çeşitli öneriler getirilmiş, ancak bu yapılırken benzeşim (izomorfizm) riskine dikkat edilmesi vurgulanmıştır. 

Özet İngilizce :

This study emphasizes the importance of human factors and education in success of e-government projects and investigates the current status of e-government courses at public administration departments in Turkey. The data was acquired through an investigation of curriculums, semi-structured interviews with academics, and a questionnaire which was applied to undergraduate public administration students. The results show a significant deficit about e-government and IT education at the public administration departments. It is argued that e-government courses should be developed both qualitatively and quantitatively, and it is emphasized that the risk of isomorphism should be avoided. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :