Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analitik hiyerarşi yöntemi ve işletmecilik alanındaki uygulamaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi2, Akdeniz Üniversitesi3, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi4
Görüntülenme :
781
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Analitik Hiyerarşi Yöntemi konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yöntemin kavramsal temeli, analitik süreci ve işletmecilik alanındaki uygulamalarına yönelik bir incelemeden oluşmaktadır. Çalışmada, Analitik Hiyerarşi Yöntemi'nin uygulama adımlarını gösteren bir örnek problem sunulmakta, yöntemin katkı ve kısıtları incelenerek Expert Choice yazılım programı hakkında kısa bir bilgi verilmektedir.

Özet İngilizce :

This study, evaluates the Analytic Hierarchy Process approach through discussion of its conceptual framework, analytical process and applications in business in order to contribute to the future studies. In the paper, an illustrative problem is presented, AHP’s limitations and implications are examined and a small piece of information is given about Expert Choice Software Program.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :