Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2001-2008 yıllarında türkiye’de uygulanan alternatif tarım politikalarının gelir çarpan analizi ve politika önerileri

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi İBBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de 2001-2008 yıllarında ağırlıklı olarak doğrudan gelir desteği (DGD) ve prim ödemeleri ile yapılan tarımsal desteklerin kırsal kesim hanehalkı gelirleri üzerindeki etkilerini incelemekle birlikte DGD, prim ödemeleri ve fark ödemeleriyle ilgili hipotetik senaryoları mukayese etmektedir. Çalışmada kullanılan temel yöntem, Türkiye için Sosyal Hesaplar Matrisi çerçevesinde yapılan ayrıştırmalar ile elde edilen veriler ve Leontief girdi-çıktı modelinin çözüm yöntemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen gelir çarpan analizidir. Elde edilen bulgulara göre DGD ödemelerinin sona erdirilmesi kırsal kesim hanehalkı yanı sıra kentsel hanehalkının gelirini de olumsuz etkilemektedir. Prim ve fark ödemesi politikaları karşılaştırıldığında ise prim ödemelerinin görece kırsal kesim gelirlerini daha olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :